How to maintain my kite gear?

Hoe onderhoud ik mijn kitegear? Wij krijgen vaak de vragen over hoe onderhoud in mijn kite het beste. Hierbij is één van de vragen of na het gebruik in zout water, de kite afgespoeld dient te worden. Om gelijk een onderscheid te maken tussen zout en zoet water is het van belang te weten wat […]

Read More